RBU

Glädjeruset 2018 arrangeras av oss på God Assistans. Allt överskott från loppet går till Hugos Stiftelse som stöttar projekt, föreningar och olika initiativ som bidrar till ett gott och aktivt liv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Överskottet från årets upplaga av Glädjeruset blev hela 160.090 kr – nytt rekord! Hugos Stiftelse kommer därefter dela ut detta till fyra olika föreningar som alla verkar i stiftelsens anda.

Idag träffade vi Maria Elisabet Persdotter som är RBU:s (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) ordförande och räckte över en stor😀check på 100.000 kr från Hugos Stiftelse till RBU.
– Glädjeruset är ett fantastiskt initiativ och ett tydligt exempel på hur avgörande det är att alla med funktionsnedsättningar garanteras och får det stöd och den hjälp som behövs för att kunna vara delaktiga och leva ett liv på samma villkor som alla andra, konstaterar Maria.
Checken överlämnades av Glädjerusets tävlingsledare Peter Fahlström och Anneli Nordström Lundqvist från Hugos Stiftelse.

Sedan 2014 har Glädjeruset/Team Nordmark/God Assistans – vårt löfte & Hugos Stiftelse bidragit med 540.000 kr till RBU.
– Det betyder verkligen massor för RBU och vår verksamhet, avslutar Maria.