Ansök om bidrag

Vilkor för ansökan

För att ansökan ska beviljas måste den vara komplett. Ansökan måste även gälla något som ligger inom stiftelsens ändamål, dvs att initiera, främja och finansiera, aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa, främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.

Vem kan få bidrag

Vi prioriterar främst aktiviteter och verksamheter som bidrar till Hugos Stiftelses ändamål och når ut till eller hjälper flera personer.
Det betyder att bidrag till föreningar och organisationer kommer att prioriteras framför enskilda individer. Se gärna här vilka verksamheter som har fått bidrag för att få en uppfattning om vilka typer av verksamheter vi vill bidra till.

Ändamål/projekt

Hugos Stiftelse ska särskilt stödja projekt som syftar till hälsofrämjande initiativ och till den kategorin hör Glädjeknuff, AIK United Fotboll, Stockholm Frame Fotboll & Bara Vanlig som alla fått bidrag under 2018/2019. Vi har också valt att ge bidrag till RBU som arbetar på många olika plan med allt från hälsofrämjande initiativ via läger och annan verksamhet men framförallt opinionsbildande för att värna personlig assistans och på så sätt skapa förutsättningar för ett aktivt liv. Slutligen har vi för 2018 valt att ge bidrag till föreningen ”Sluta Stirra” som vill sprida kunskap i bemötande gentemot människor med funktionsvariationer. Alla dessa tycker vi representerar Hugos Stiftelse på ett ypperligt sätt och vad vi vill åstadkomma.