Vi stöttar och finansierar aktiviteter, verksamheter och initiativ som hjälper barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.

Projekt

Hugos Stiftelse
Funkisfamiljen

Hugos stiftelse delar ut boken Operation slutstirrat, del ett i barnboksserien om Funkisfamiljen av Anna Pella, till alla lågstadieskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor under hösten 2021. Förhoppningen är att boken ska bidra till att man i skolan pratar mer om frågor som tolerans, mångfald och alla människors lika värde.

Huvudpartners:

Nyckelpartners:

Partners:

Alla våra vänner som skänker mer än 3.000 får ett diplom och gratis deltagande i Glädjeruset.